Hizmetlerimiz

1) Gebe İzlem

2) Bebek İzlem

3) Çocuk Sağlığı Hizmetleri

4) Aşılama ve Bağışıklama

5) Koruyucu Aile Hekimliği

6) 15-49 Yaş GurubU Kadın Sağlığı

7) Aile Planlaması ve Hizmetleri (RİA)

8) Halk Eğitimi

9) Hasta Muayene ve Tedavi

10) Laboratuar Kan ve İdrar Tetkiki

11) Yaşlı ve Özürlü Hastaların Yerinde Takibi

12) Enjeksiyon - Pansuman