Akılcı İlaç Kullanımı

Akılcı İlaç Politikamız;
Akılcı ilaç kullanımı; ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanması olarak tanımlanan planlama, yürütme ve izleme sürecidir. Bu süreç devleti, ilaç endüstrisini, başta hekimler ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarını ve toplumu kapsamaktadır.Dünya Sağlık Örgütü bu konuda ilk düzenlemeleri 1985 yılında ele almış ve akılcı ilaç kullanımını; kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlamıştır.
Akılcı ilaç kullanımına yönelik kararların verildiği her kademede, ilaç bilgisine ihtiyaç vardır. İlaç bilgisi doğru, tarafsız, eksiksiz, güncel ve erişilebilir olmalıdır. İlaç yönetimi, `Ulusal İlaç Politikası çerçevesinde ele alınmalıdır. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin bir kavram olan `ilacın ekonomik olması ucuz olan ilacın seçilmesi demek değildir. Bu tanım bedelce-etkin tedaviye olanak veren ilacın seçilmesidir. Sağlık hizmetini alan toplum sağlık-hastalık-ilaç tedavisi konularında bilinçlendirilmelidir. Halk reçetesiz ilaç kullanımına ihtiyatla yaklaşmalıdır.
Akılcı ilaç kullanımı, öncelikli olarak halkın sağlığını ve toplumun çıkarını gözetir. Hekim tarafından doğru teşhisin konulması sonrasında ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması gerekmektedir. İlaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamakları izlenmelidir. Bu aşamada onaylanmış, güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır.
-Kullanılmakta olan ve en son kullanılan ilaçlar, hastanın alerjik durumları sorgulanmalı ve hasta tarafından belirtilmeli,
-İlaçların nasıl, hangi sıklıkta, ne kadar süre kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağı hastaya tam olarak anlatılmalı ve hasta tarafından eksiksiz olarak uygulanmalı,
-Hasta/hasta yakını ilacın olası yan etkileri, ilacın besin ve ilaç etkileşimleri konusunda bilgilendirilmeli,
-Hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaşlılarda, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanımı konusunda daha dikkatli olunmalıdır.
-İlaçlar çocukların göremeyeceği, ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklanmalı,
-İlaç kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemeli,
-Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalı, son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
Hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan eczacı ve ilacı uygulayan hemşire veya hasta, akılcı ilaç kullanımının sağlanmasında sorumluluk sahibi taraflardır.
  
1059 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın